OFERTA:


DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
obejmuje:
- kompleksowy wywiad
- ocenę rozwoju mowy
- ocenę słuchu fonemowego
- ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego
- ocenę czucia narządów mowy
- ustalenie nieprawidłowo wymawianych głosek oraz sposobu ich artykulacji
- ustalenie przyczyn wadliwej wymowy
- dobór metod i ćwiczeń korygujących zaburzenie


TERAPIA WAD WYMOWY
- seplenienie - błędna realizacja głosek s, z, c, dz, ź, ś, ć, dź, sz, ż, cz, dż
- reranie - wadliwa realizacja głoski r
- kappacyzm, gammacyzm - zastępowanie głosek k i g odpowiednio t i d
- wymowa bezdźwięczna - realizacja głosek dźwięcznych jako bezdźwięczne
- nosowanie
- lambdacyz


TERAPIA OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY


TERAPIA ZABURZEŃ KOMUNIKACJI:
- afazja
- dyzartria
- j±kanie
- autyzm


WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA


TERAPIA DYSLEKSJI, DYSGRAFII, DYSORTOGRAFII


Nasz gabinet wyposażony jest w wiele profesjonalnych, ciekawych pomocy , które sprawiają, że dzieci chętnie przychodzą na zajęcia i współpracują z nami. Każde spotkanie poprzedzone jest przygotowaniem przez nas scenariusza zajęć, żeby nowe ćwiczenia, gry i zabawy zachęcały małego pacjenta do podjęcia wysiłku pracy. W razie potrzeby wystawiamy skierowania na konsultacje specjalistyczne lub zabiegi. Wykorzystujemy w pracy metodę glottodydaktyki oraz kinezjologii edukacyjnej.